Anëtarët e Komisionit për Arsim vizituan Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan
24 Shkurt, 2015 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan u promovua libri “Qytetet e Kosovës gjatë Shekujve XVI – XVIII”
24 Shkurt, 2015 MË SHUMË