Vendimi i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave në shkallë të dytë për kandidatët e pa pranuar për vitin akademik 2022/2023
1 Gusht, 2022 MË SHUMË