Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Janarit 2020
6 Janar, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e vitit të tretë të Fakultetit Ekonomik, departamentet Menaxhment dhe Marketing
6 Janar, 2020 MË SHUMË