Njoftim – Anulimi i konkursit për rekrutim, Pozita e punës: Zyrtar i Teknologjisë Informative
3 Shkurt, 2020 MË SHUMË