Rektori i UKZ-së ka dorëzuar kryesimin e Konferencës së Rektorëve tek Rektori i UIBM-së
3 Gusht, 2021 MË SHUMË