UKZ përfitues i projektit në MASH për vlerësimin e teksteve shkollore nga klasa I-V
5 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
5 Nëntor, 2020 MË SHUMË