Komisioni për Arsim në Kuvendin e Kosovës shqyrtoi draft-statutin e UKZ-së
9 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
9 Nëntor, 2020 MË SHUMË