Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
28 Prill, 2023 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
28 Prill, 2023 MË SHUMË