Njoftim për pritjen e studentëve të rinj me rastin e fillimit të Vitit të Ri Akademik 2021/2022
14 Tetor, 2021 MË SHUMË
Thirrja e fundit për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2021/2022
14 Tetor, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik në vitin akademik 2021/2022
14 Tetor, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2021/2022
14 Tetor, 2021 MË SHUMË
UKZ ka prezantuar projektin e Erasmus+ STEAMedu
14 Tetor, 2021 MË SHUMË
Drejtuesit e HERAS kanë prezantuar Raportin e Vlerësimit për UKZ-në
14 Tetor, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në vitin akademik 2021/2022
14 Tetor, 2021 MË SHUMË