Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Aplikative në vitin akademik 2021/2022

12 Tetor, 2021

Raporti për stafin e angazhuar FSHA - 2021-2022

Shkarko