Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

2 Maj, 2018
Lajmrohen studentet e vitit te pare,dyte,trete dhe te katerte,te F.Juridik te UKZ Gjilan,te cilet Ju kane nenshtruar provimeve,ne afatin e prillit 2018,ne lendet:Fillet e se drejtes,gjyqesi kushtetuese,administrim lokal,e drejte e punes,procedure administrative dhe e drejte administrativ (pjesa e posaçme,se konsultimet lidhur me mbajtjen e provimeve perkatese,do te mbahen te enjten date 3.V.2018, ora 14.30.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha