Lista e studentëve të zgjedhur të UKZ për pjesëmarrje në Aktivitetet e projektit ERASMUS + REBUS

2 Maj, 2018

Këta studenteë do të zhvillojne aktivitete në kuader të modulit: Integrating and validating practical Entrepreneurship skills in engineering and ICT studies, dhe në muajin Shtator 2018, trembëdhjetë prej  tyre do të vazhdojnë realizimin e punës praktike në Joanneum Gesellschaft  mbH në Graz te Austrise.

Lista e studentebve te zgjedhur per REBUS-UKZ (p`r web)

Shkarko