Njoftim Lidhur me Konkursin për praktikantë në UKZ

5 Janar, 2018

Njoftohen studentët e UKZ-së se shtyhet afati i ankesave për studentët e papranuar, sipas konkursit të shpallur Nr. ref. 01/2038 të datës 07/12/2017.

Afati i ankesave shtyhet deri me 15 Janar 2018.