Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2021/2022 në nivelin master

7 Tetor, 2021

Njoftohen aplikantët për pranimin si student të rinj në Universitetin Publik  “Kadri Zeka”, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2021/2022 se provimi pranues do të mbahet më datë 08.10.2021, sipas orarit si në vijim:

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Provimi pranues do të mbahet me datë 08.10.2021:

Grupi I: Fakulteti i Edukimit – më datë 08.10.2021 në ora 9:00

Grupi II: Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Shkencave Kompjuterike – më datë 08.10.2021 në ora 12:00

 

Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet të jenë të pajisur me maskë mbrojtëse (Vendim i Qeverisë së Republikës së Kosovës) dhe me vete të posedojnë konfirmimin e aplikimit dhe letërnjoftimin, pa të cilat nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.

Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!

Ju dëshirojmë suksese në provim pranues!

Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Shkarko

Mësimdhënie dhe Kurrikula në Arsimin Fillor

Shkarko

Juridiko - Penal

Shkarko

Sistemet e Kontrollit dhe inteligjenca Artificiale

Shkarko

E-Qeverisja

Shkarko