KD i UKZ-së mori vendim për themelimin e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara

4 Shtator, 2019

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan në mbledhjen e saj të rregullt të  VIII-tën  me radhë, e cila është mbajtur  më 4.09.2019, që është kryesuar nga kryetari i KD-së Dr. Sc. Emrush Thaqi, ka marrë vendim për themelimin e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara.

Po ashtu, Këshilli Drejtues gjatë kësaj mbledhje sipas rendit të ditës, miratoi raportin e planit të shpenzimeve për 6 mujorin e vitit 2019.