Në kuadër të projektit QATEK po mbahet punëtori në Universitetin e Tallinit

4 Nëntor, 2021

Në kuadër të projektit QATEK, është organizuar punëtori në Universitetin e Tallinit ku nga Universiteti Publik ‘Kadri Zeka” po marrin pjesë Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar Prof. Asoc. Dr. Dukagjin Leka së bashku me Prorektorin për Buxhet dhe Financa, Prof. Ass. Dr. Bajram Fejzullahu.

Kjo punëtori ka të bëjë kryesisht me cilësinë në procesin e studimeve dhe ndërlidhjen e këtij procesi me vlerësimet e jashtme dhe te brendshme të institucionit, programeve dhe stafit akademik e administrativ, pastaj ndërlidhjen me procesin e hulumtimit dhe avancimit si proces dhe të gjitha këto të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin, si një fushë që komplementon dhe zhvillon universitetin edhe me praktikat më të mira.

Projekti QATEK synon të përmirësojë cilësinë e hartimit dhe ofrimit të arsimit fillor të arsimtarëve drejt rritjes së profesionalizmit për profesionin e mësimdhënies në Kosovë përmes zbatimit të mekanizmit të sigurimit të cilësisë të frymëzuar nga Evropian që prodhon profesionalizëm të mësuesve të aspiruar nga profesioni mësimor në Kosovë.

Dy konceptet e rëndësishme në këtë projekt janë mekanizimi i brendshëm i sigurimit të cilësisë në arsimit fillor dhe zhvillimi i profesionalizmit të mësuesve.