Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik ( Kushtetues – Administrativ) për vitin akademik 2022/2023

9 Shtator, 2022

Raportet recensuse (Kushtetues) per angazhim 2022-2023 ne Fakultetin Juridik

Shkarko