Njoftim nga lënda: Gjuhë Gjermane I dhe Gjuhë Gjermane II

9 Shtator, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, se provimi nga lënda:

  • Gjuhë Gjermane I mbahet ne ditën e njëjtë sipas orarit te shpallur me dt. 14.09.2022, por vetëm ora zhvendoset, pra nga ora 14:00
  • Gjuhë Gjermane II mbahet ne ditën e njëjtë sipas orarit te shpallur me dt. 15.09.2022, por vetëm ora zhvendoset, pra nga ora 14:00

 

Me respekt,

Prof. Lulzim Ramiqi