Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për vitin akademik 2016/2017 në Universitetin “Kadri Zeka” dhe një Udhëzim për Provimin Pranues

20 Korrik, 2016

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve per secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan dhe një udhëzim për provimin pranues.

Provimi pranues do të mbahet diten e enjëte me datë 21.07.2016.