Raporti i Komisionit për Shyqrtimin e Ankesave në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike me sqarim – Afati plotësues

28 Shtator, 2022

Raporti i Komisionit per Shyqrtimin e Ankesave ne FSHK - Afati plotesues 27.09.2022 - Sqarim per kandidatin 000051 - 28.09.2022

Shkarko