Njoftim për zgjatje të afatit për paraqitjen e Punimit të Diplomës

21 Tetor, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit të Edukimit, se paraqitja e provimit të lëndës: Punim Diplome, mund të bëhet me dt. 21.10.2022 deri në ora 16:00