Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2023/2024

28 Korrik, 2023

 

Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin Publik“Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2023/2024 në nivelin Baçelor.

Rezultatet Përfundimtare – Arsimi Parashkollor

Rezultatet Përfundimtare – Arsimi Fillo

Rezultatetet Përfundimtare – Fakulteti Juridik

Rezultatet Përfundimtare – Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar

Rezultatet Përfundimtare – Shkenca Kompjuterike

 

Studentë të rinj, suksese në studime!