Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2023/2024

28 Korrik, 2023

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2023/2024 se regjistrimi dhe fotografimi për ID-kartelë do të bëhet sipas orarit në vijim:

  1. Fakulteti i Edukimit më 01.08.2023
  2. Fakulteti Juridik më 02.08.2023 dhe 03.08.2023
  3. Fakulteti Ekonomik – Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar më 04.08.2023
  4. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike më 07.08.2023 dhe 08.08.2023

Fotografimi bëhet nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00 sipas orarit të lartshënuar.

Në qoftë se kandidati i pranuar, në afatin e caktuar, nuk i përfill të gjitha procedurat e parapara në konkurs, konsiderohet se ai/ajo ka hequr dorë nga e drejta e regjistrimit për vitin akademik 2023/2024.

Studentët me vete duhet të kenë letërnjoftimin

Fotografimi bëhet në Laboratorin SHN AS/13.