Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Parashkollor

1 Qershor, 2018

Njoftohen studentët e Fakultetit të Edukimit Programi: Arsimi Parashkollor të cilët kalojnë në Programin me Akreditim të Ri (2016-2019) që kërkesat duhet të regjistrohen në SEMS në këtë mënyrë:

  • Studentët të cilët e kanë fituar kushtin për në semestrin e tretë duhet të zgjedhin fajllin e parë Arsimi Parashkollor viti akademik 2016/2017
  • Studentët të cilët nuk e kanë fituar kushtin për në semestrin e tretë duhet të zgjedhin fajllin e dytë Arsimi Parashkollor viti akademik 2017/2018

Studentët obligohen që të bëjnë pagesën për secilën provim në rastin e pranimit të notës gjatë transferimit.

Shkarko

Shkarko

Shkarko