Vendim për refuzim të çertifikimit të OS ” Unioni i studentëve Pro Evropian – UKZ”
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Ekstrakt i mbledhjes së IV-të të KQZ-së
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Në UKZ u bë hapja e fushatës për zgjedhjet studentore 2019
25 Prill, 2019 MË SHUMË
Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UKZ
17 Prill, 2019 MË SHUMË
Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për zgjedhjet ne UKZ dhe punën e Këshillit të Fakultetit te datës 13.03.2015
17 Prill, 2019 MË SHUMË
Rregullorja për Zgjedhjet Studentore
17 Prill, 2019 MË SHUMË
Listat e studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2019
16 Prill, 2019 MË SHUMË
Formulari per aplikim
12 Prill, 2019 MË SHUMË
VENDIM MBI THEMELIMIN E KQZ PER ZGJEDHJET STUDENTORE
4 Prill, 2019 MË SHUMË
Ftesë për dërgimin e përfaqësuesit të organizatës studentore
2 Prill, 2019 MË SHUMË
Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan
29 Mars, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” inkurajon të gjithë studentët që të marrin pjesë në zgjedhjet studentore
29 Mars, 2019 MË SHUMË