Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për zgjedhjet ne UKZ dhe punën e Këshillit të Fakultetit te datës 13.03.2015

17 Prill, 2019

RREGULLORE PER PLOTESIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES PER ZGJEDHJET NE UKZ DHE PUNEN E KESHILLIT TE FAKULTETIT TE DATES 13.03.2015

Shkarko