Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka” ka zgjedhur katër anëtarë të KD-së
2 Korrik, 2024 MË SHUMË
Në UKZ u zhvillua Gara Universitare në Shkenca Kompjuterike 2024
29 Qershor, 2024 MË SHUMË
Lista e Nxënësve-Maturant që kanë aplikuar në Garat Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
27 Qershor, 2024 MË SHUMË
Lista e studentëve që kanë aplikuar në Garat Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
26 Qershor, 2024 MË SHUMË
Rregullat e Garës për Studentë dhe Maturant
26 Qershor, 2024 MË SHUMË
Zgjatet afati për aplikim në Garat Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
24 Qershor, 2024 MË SHUMË
Promovimi i programeve studimore të UKZ-së për maturantët
22 Qershor, 2024 MË SHUMË
Mbahet punëtori dy ditore për Planin e Veprimit 2024/2025
20 Qershor, 2024 MË SHUMË
Gara Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
18 Qershor, 2024 MË SHUMË
Fakulteti Juridik i UKZ-së nis përgatitjet për riakreditimin e programeve studimore
18 Qershor, 2024 MË SHUMË
Urimi i Rektorit Prof. Asoc. Dr. Artan Dërmaku për Festën e Kurban Bajramit
15 Qershor, 2024 MË SHUMË
Konferenca UKZ AC 2024 ka vazhduar punimet e saj në ditën e dytë dhe është përmbyllur me sukses
14 Qershor, 2024 MË SHUMË