Raporti i vlerësimin për angazhimin e stafit akademik në semestrin veror të vitit akademik 2021-2022; Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

11 Mars, 2022

Raporti i vlerësimin për angazhimin e stafit akademik semestri Veror ne vitin 2021-2022 (1)

Shkarko