Lista e aktiviteteve të organizuara dhe të bashkë organizuara nga Universitetit “Kadri Zeka”

Ngjarje vendore dhe ndërkombëtare të dukshmërisë dhe informimit (konferenca, treyza të rrumbullakta, punëtori, seminare, ngjarje, shkolla verore etj)

Lista e aktiviteteve të organizuara dhe të bashkë organizuara nga Universitetit “Kadri Zeka”

Shkarko