Konferenca “ Marrëdhëniet e popullit shqiptar me Austro-Hungarinë nga Shek XIX deri në ditët tona”
December 6, 2017 MË SHUMË
Konferenca Ndërkombëtare “Arsimi dhe edukimi në shoqëritë me diversitet kulturor’’
December 6, 2017 MË SHUMË
Tryeza Debatuese Shkencor “Nga shqiptarët ose serbët deri te shqiptarët dhe serbët”
December 6, 2017 MË SHUMË
Konferenca shkencore mbarëshqiptare kushtuar 130 vjetorit të Mësonjëtores së Parë Shqipe- Vatër e arsimimit, emancimipimit dhe ngritjes së vetëdijes kombëtare të shqiptarëve”, Korçë, 06.03.2017 “
December 6, 2017 MË SHUMË
Konferenca me temën “Ndryshimet në shoqëri përmes reformave në arsim” Gjilan
December 6, 2017 MË SHUMË
Nga Tryeza Debatuese “Klasa I deri V, një apo më shumë mësues”
December 6, 2017 MË SHUMË