Konferenca shkencore mbarëshqiptare kushtuar 130 vjetorit të Mësonjëtores së Parë Shqipe- Vatër e arsimimit, emancimipimit dhe ngritjes së vetëdijes kombëtare të shqiptarëve”, Korçë, 06.03.2017 “