Rezultatet në lëndën: E drejta Penale

11 Nëntor, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, se rezultatet në lëndën: E drejta Penale mund t’i gjeni në SMU.