Raport i Komisionit për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Korrikut

3 Gusht, 2017

Gjeni më poshtë Raportin e Komisionit të Ankesave në Fakultetin Ekonomik dhe Juridik.

Pas shqyrtimit edhe të Ankesave të Komisionit Qendror do të publikohen Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues të studentëve për vitin akademik 2017/18 në Universitetin “Kadri Zeka” .

Raporti i Komisionit te Ankesave ne Fakultetin Juridik

Shkarko

Raporti i Komisionit te Ankesave ne Fakultetin Ekonomik

Shkarko