Raport i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2017

3 Gusht, 2017

Gjeni më poshtë Raportin e Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2017.

 

Raporti i Komisionit Qendror te Ankesave ne UKZ

Shkarko