Lista me të dhënat për mbrojtjet e temave të diplomës në afatin e korrikut 2017

3 Gusht, 2017

Lista me të dhënat për mbrojtjet e temave të diplomës në afatin e qershorit 2017 tek Prof. Refik Kryeziu

FEK Lista e diplomimeve Qershor 2017