Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2018/2019 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë

21 Shkurt, 2019

Noftohen të gjtihë studentët  të cilët janë transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019,  se afati i fundit për fotografim për ID-kartelë është data: 22 shkurt 2019.

Pas kësaj date, ata që nuk fotografohen, do ta humbin të drejtën e vazhdimit të studimeve

 

—————————————————————————————————————————————————————

Studentët e transferuar në UKZ, për të kryer procesin e regjistrimit dhe paisjes me ID-kartelë duhet të ndjekin procedurat si në vijim:

  • Aplikimi online, ku duhet të plotësohen të dhënat e studentit dhe të printohet Aplikacioni. Kliko këtu
  • Pagesa e semestrit (semsetri duhet të zgjidhet në bazë te vendimit që mund te mirret në zyren e shërbimit të studenteve),
  • Me aplikacionin e printuar dhe fletëpagesen e paguar studenti paraqitet në zyren e shërbimit të studentëve për konfirmim.
  • Fotografimi për ID-kartelë bëhet në zyren e IT-së, sipas këtij orari:

Studentët e Fakultetit të Edukimit, Juridik, Ekonomik dhe Shkenca Kompjuterike   më 22.02.2019 nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00