Diplomimi

FSHA, Lista e Temave të Diplomave të pranuara, 2024

Lista e temave te diplomave të aprovuara ne FSHA

 

29 Shkurt, 2024

Shaip Surdulli, Lista e temave të diplomës, 2024
SHKARKO

28 Shkurt, 2024

Evidenca e Angazhimit te studenteve ne Seminar
SHKARKO

28 Shkurt, 2024

Lista e Temave per Diploma ne FSHA – Prof. Xhevdet Thaqi, Shkurt 2024
SHKARKO

28 Shkurt, 2024

Lista e Temave per Diploma ne FSHA – Prof. Ekrem Halimi, Shkurt 2024
SHKARKO