23 Tetor, 2020

Listat e vijueshmërisë së studentëve për vitin e dytë të studimeve për vitin akademik 2020/2021
SHKARKO

22 Shkurt, 2020

Gjuhe Angleze II (L+U)
SHKARKO

22 Shkurt, 2020

Shkrimi Akademik (L+U)
SHKARKO

22 Shkurt, 2020

Gjeometri elementare (L+U)
SHKARKO

22 Shkurt, 2020

Softuerët aplikativ në matematikë (L+U)
SHKARKO

22 Shkurt, 2020

Kompjuteristikë (L+U)
SHKARKO

22 Shkurt, 2020

Algjebra I (L+U)
SHKARKO

29 Tetor, 2019

Gjuhë Angleze (L+U)
SHKARKO

29 Tetor, 2019

Gjuha dhe Komunikimi në matematikë (L+U)
SHKARKO

29 Tetor, 2019

Filozofi e Edukimit matematik (L+U)
SHKARKO

29 Tetor, 2019

Hyrje ne Matematikë (L+U)
SHKARKO

29 Tetor, 2019

Informatikë (L+U)
SHKARKO