Temat e Masterit

Temat në diskutim publik;
Komentet për temat në diskutim mund të bëhen përmes email-it: [email protected]

Lindon Misini 04.04.2024

Era Sabedini 04.04.2024

Laureta Hyseni 03.04.2024

Enriketa Mujaj 03.04.2024

Sebahate Shehu 02.04.2024

Leutresa Rahmani 02.04.2024

Besjana Zymeri 02.04.2024

Albiona Ibrahimi Rexhepi 02.04.2024

Albaneta Bega Demelezi 02.04.2024

Arbresha Bajrami 02.04.2024

Adelina Hiseni 20.02.2024

Gëzime Sahiti 05.02.2024

Dafinë Syla 02.02.2024

Arigoneta Shabija 02.02.2024

Temat e mbrojtura nga studentët:

Tringa Alidemi
Blerta Salihu Rexhepi
Ramize Omeri
Xhemile Syla
Severxhane Aliu
Afërdita Aljimi
Genisë Kastrati
Ilir Xhafaj
Elsa Alidemi
Liri Haziri