Temat e Masterit

Temat në diskutim publik;

Komentet për temat në diskutim mund të bëhen përmes email-it: [email protected]

Kosovare Syla 17.05.2024

Jasmin Aliti 16.05.2024

 

 

Temat e mbrojtura nga studentët:

Zanita Leka
Agnesa Krasniqi