Diplomimi

Procedurat për paraqitjen e temës së diplomës për studentët e Fakultetit të Edukimit

23 Janar, 2023

Formulari për Vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

23 Janar, 2023

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

23 Janar, 2023

Formulari për kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

23 Janar, 2023

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

18 Shkurt, 2020

Formulari për Vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

18 Shkurt, 2020

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

18 Shkurt, 2020

Formulari për kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

18 Shkurt, 2020

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

14 Tetor, 2019

Formulari për kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

14 Tetor, 2019

Formulari për Vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

27 Qershor, 2019

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

27 Qershor, 2019

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO