1 Mars, 2023

Orari i ligjeratave – E qeverisja – semestri veror 2022-2023
SHKARKO

23 Nëntor, 2021

Orari i ligjeratave – semestri dimëror 2021-22
SHKARKO

7 Nëntor, 2021

Orari i ligjeratave – semestri dimëror 2021-22
SHKARKO

22 Mars, 2021

Orari i ligjeratave (Online)- Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

17 Mars, 2021

Orari i ligjeratave (Online)- Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

16 Mars, 2021

Orari i ligjeratave (Online)- Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

6 Mars, 2021

Orari i ligjeratave – Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

26 Shkurt, 2021

Orari i ligjeratave – Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

21 Shkurt, 2021

Orari i ligjeratave – Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

6 Nëntor, 2020

Orari i ligjeratave E-Qeverisja – Semestri(III) dimëror 2020/2021
SHKARKO

6 Nëntor, 2020

Orari i ligjeratave E-Qeverisja – Semestri(I) dimëror 2020/2021
SHKARKO

18 Tetor, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri (III) dimëror 2020/2021
SHKARKO