22 Nëntor, 2023

Lënda: Analize Statistikore , Prof. Xhevat Sopi (Afati i Nëntorit 2022/23)
SHKARKO

14 Shkurt, 2022

Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Fehmi Azemi; (Afati i Janarit 2022)
SHKARKO

3 Shkurt, 2022

Lënda: Menaxhimi i Dijës, Prof. Fehmi Azemi; (Afati i Janarit 2022)
SHKARKO

28 Janar, 2022

Lënda: Menaxhment Financiar -BFK, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2022)
SHKARKO

28 Janar, 2022

Lënda: Menaxhment Financiar -MXH , Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2022)
SHKARKO

20 Janar, 2022

Lënda: Analiza e investimeve BFK , Prof. Refik Kryeziu; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

20 Janar, 2022

Lënda: Menaxhim Financiar BFK , Prof. Refik Kryeziu; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

20 Janar, 2022

Lënda: Menaxhim Financiar M&I , Prof. Refik Kryeziu; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

20 Janar, 2022

Lënda: Menaxhimi i investimeve , Prof. Refik Kryeziu; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

20 Janar, 2022

Lënda: E drejtë Biznesore, Prof. Liridon Dalipi; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

19 Dhjetor, 2021

Lënda: Menaxhment Financiar-BFK, Prof. Refik Kryeziu; (Rez. e Kolokviumit I)
SHKARKO

19 Dhjetor, 2021

Lënda: Menaxhment Financiar-MNXH, Prof. Refik Kryeziu; (Rez. e Kolokviumit I)
SHKARKO