13 Tetor, 2021

Lënda: Projekt Hulumtues, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit, 2021)
SHKARKO

12 Tetor, 2021

Lënda: Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit lokal, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit, 2021)
SHKARKO

11 Tetor, 2021

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit, 2021)
SHKARKO

11 Tetor, 2021

Lënda: Krijimi i Politikave Publike, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit, 2021)
SHKARKO

4 Tetor, 2021

Lënda: Menaxhimi në QL & Kontrolli dhe Auditimi në QL, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

9 Korrik, 2021

Lënda: Projekt Hulumtues, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Qershorit, 2021)
SHKARKO

6 Korrik, 2021

Lënda: Kontrolli dhe Auditimi ne qeverisjen lokale, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Qershorit, 2021)
SHKARKO

3 Korrik, 2021

Lënda: Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit lokal, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Qershorit, 2021)
SHKARKO

2 Korrik, 2021

Lënda: Krijimi i Politikave Publike, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Qershorit, 2021)
SHKARKO

2 Korrik, 2021

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Qershorit, 2021)
SHKARKO

2 Korrik, 2021

Lënda: Qeverisja Lokale në Rajon, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Qershorit, 2021)
SHKARKO

11 Maj, 2021

Lënda: Bashkëpunimi Ndërkomunal dhe Rajonal, Prof. Dukagjin Leka ; (Afati i Prillit)
SHKARKO