16 Shkurt, 2021

Lënda: Konceptet themelore matematikore, Prof. Musa Ajeti; (Afati i Janarit 2021)
SHKARKO

1 Shkurt, 2021

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Ass. Dr. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit 2021)
SHKARKO

1 Shkurt, 2021

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Ass. Dr. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit 2021)
SHKARKO

21 Dhjetor, 2020

Lënda: Konceptet Themelore Matematikore; Prof. Musa Ajeti; (Rezultatet e testit të parë, 2020)
SHKARKO

25 Nëntor, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II -Parashkollor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

23 Nëntor, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I -Parashkollor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

23 Nëntor, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II -Fillor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

23 Nëntor, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I -Fillor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

17 Shtator, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Fillor
SHKARKO

17 Shtator, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Fillor
SHKARKO

16 Shtator, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Parashkollor
SHKARKO

16 Shtator, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Parashkollor
SHKARKO