12 Tetor, 2023

Grupet e ligjeratave dhe ushtrimeve për vitin e pare FKA 2023
SHKARKO

28 Tetor, 2022

Menaxhment dhe Ndërmarrësi – Gr.I
SHKARKO

28 Tetor, 2022

Menaxhment dhe Ndërmarrësi – Gr.II
SHKARKO

28 Tetor, 2022

Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar – Gr. I
SHKARKO

28 Tetor, 2022

Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar – Gr. II
SHKARKO

24 Tetor, 2021

MND – Gr.2
SHKARKO

24 Tetor, 2021

MND – Gr.1
SHKARKO

24 Tetor, 2021

FKA – Gr.2
SHKARKO

24 Tetor, 2021

FKA – Gr.1
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

BFK_GR_3_Ushtrime
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

BFK_GR_2_Ushtrime
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

BFK_GR_1_Ushtrime
SHKARKO