14 Tetor, 2021

Lënda: Krimet Kibernetike, Prof Fejzulla Hasani; (Afati i Shtatorit, 2021)
SHKARKO

17 Maj, 2021

Lënda: Menaxhimi publik dhe administrimi, Prof. Refik Kryeziu; (Testi I)
SHKARKO

25 Shkurt, 2021

Lënda: MEnaxhimi e-qeverisja, Prof. Bajram Fejzullahu; (Afati i Janarit 2021)
SHKARKO

19 Qershor, 2020

Lënda: Menaxhimi dhe ruajtja e informacionit, Prof. Liridon Dalipi; (Afati i Prill 2020)
SHKARKO

13 Mars, 2020

Lënda: Menaxhimi publik dhe administrimi, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

26 Shkurt, 2020

Lënda: Menaxhimi dhe ruajtja e Informacionit (Kollokviumi II)
SHKARKO

20 Nëntor, 2019

Lënda: Menaxhimi Publik dhe Administrimi, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Nëntorit 2019)
SHKARKO