17 Nëntor, 2021

Orari i ligjeratave – semestri dimëror 2021-22
SHKARKO

26 Tetor, 2021

Orari i ligjeratave – semestri dimëror 2021-22
SHKARKO

17 Mars, 2021

Orari i ligjeratave (Online)- Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

16 Shkurt, 2021

Orari i ligjeratave – Semestri veror 2020/2021
SHKARKO

6 Nëntor, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri (I) dimëror 2020/2021
SHKARKO

6 Tetor, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri (III) dimëror 2020/2021
SHKARKO

20 Mars, 2020

Orari i ligjeratave – QLSHD
SHKARKO

29 Nëntor, 2019

Orari i Ligjeratave – Semestri I; Gjilan; Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”
SHKARKO

29 Nëntor, 2019

Orari i Ligjeratave – Semestri III; Prizren; Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”
SHKARKO