Fakulteti Juridik

Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010, përkatësisht vitit akademik 2010/11 si degë e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Nga 1 tetori i vitit 2013, përkatësisht vitit akademik 2013/14, Fakulteti Juridik funksionon në kuadër të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan.

Në Fakultetin Juridik funksionojnë këto programe studimore:

Riakredituar për periudhën 5 vjeçare 1 tetor 2020-30 shtator 2025:

  1. Juridik i Përgjithshëm, LLB, 240 ECTS

Akredituar për periudhën 3 vjeçare 1 tetor 2021-30 shtator 2024:

  1. Juridiko-Penal, LLM, 60 ECTS

Objektivat e Programit dhe Mundesitë - Fakulteti Juridik

Shkarko

Planprogrami Juridik 2020-2023 - E Drejta Penale

Shkarko

Planprogrami Juridik 2020-2023 - E Drejta Civile

Shkarko

Planprogrami Juridik 2020-2023 - E Drejta Ndërkombëtare

Shkarko

Planprogrami Juridik 2020-2023 - E Drejta Financiare

Shkarko

Planprogrami Juridik 2020-2023 - E Drejta Kushtetuese

Shkarko

Planprogrami Juridiko - Penal 2021-2024

Shkarko

Udhezimi Administrativ - Pagesat per studime

Shkarko