15 Shkurt, 2021

Studentet te cilet e kane regjistruar vitin IV-te
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi III-Viti i dytë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi III-Viti i parë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi II-Viti i dytë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi II-Viti i parë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi I-Viti i dytë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi I-Viti i parë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi IV-Viti i dytë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

Grupi IV-Viti i parë-Per lendet me 2 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

I. Viti i dytë-Per lendet me 3 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

I. Viti i parë-Per lendet me 3 ore ligjerata dhe 2 grupe
SHKARKO

15 Shkurt, 2021

I. Viti tretë-Per lendet me 2 orë ligjerata
SHKARKO